1. kārtas rezultāti

Sākums

Class Results

S (nujotajas)

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 83 Dina Alksne ZVOC 6 53:50
2nd 84 Solvita Grāvelsiņa Rubene 6 57:16
3rd 46 Gunta Liepiņa Kocēnu MTB 6 58:53
4th 40 Laine Kīna Kocēni 5 51:27
5th 64 Inese Eglīte Zilaiskalns 5 55:13
6th 54 Ilze Līviņa Valmiera 4 40:42
7th 61 Gunita Mīlenberga Individuāli 4 42:35
8th 50 Zigrīda Kazibrodska Zilaiskalns 2 28:44

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6
1st Dina Alksne
ZVOC
6 53:50 8:47 (1st)
8:47 (1st)
17:44 (1st)
8:57 (5th)
26:37 (1st)
8:53 (3rd)
35:44 (1st)
9:07 (9th)
44:46 (1st)
9:02 (6th)
53:50 (1st)
9:04 (8th)
2nd Solvita Grāvelsiņa
Rubene
6 57:16 10:14 (5th)
10:14 (22nd=)
20:27 (4th)
10:13 (21st)
30:02 (3rd)
9:35 (12th)
39:19 (2nd)
9:17 (11th)
48:22 (2nd)
9:03 (7th)
57:16 (2nd)
8:54 (4th)
3rd Gunta Liepiņa
Kocēnu MTB
6 58:53 10:05 (4th)
10:05 (19th)
20:51 (6th)
10:46 (33rd=)
31:03 (5th)
10:12 (20th)
40:45 (4th)
9:42 (14th)
50:01 (3rd)
9:16 (10th)
58:53 (3rd)
8:52 (2nd)
4th Laine Kīna
Kocēni
5 51:27 9:46 (3rd)
9:46 (15th)
20:00 (3rd)
10:14 (22nd=)
30:30 (4th)
10:30 (29th)
41:03 (5th)
10:33 (30th)
51:27 (4th)
10:24 (27th)
5th Inese Eglīte
Zilaiskalns
5 55:13 14:20 (7th)
14:20 (37th)
24:58 (7th)
10:38 (32nd)
35:16 (7th)
10:18 (25th)
45:15 (7th)
9:59 (18th)
55:13 (5th)
9:58 (17th)
6th Ilze Līviņa
Valmiera
4 40:42 9:41 (2nd)
9:41 (13th)
19:37 (2nd)
9:56 (16th)
29:56 (2nd)
10:19 (26th)
40:42 (3rd)
10:46 (33rd=)
7th Gunita Mīlenberga
Individuāli
4 42:35 10:17 (6th)
10:17 (24th)
20:46 (5th)
10:29 (28th)
31:22 (6th)
10:36 (31st)
42:35 (6th)
11:13 (35th)
8th Zigrīda Kazibrodska
Zilaiskalns
2 28:44 14:42 (8th)
14:42 (38th)
28:44 (8th)
14:02 (36th)

S10

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 7 Sāra Šmagre Kocēnu novads 4 26:59
2nd 10 Laura Lezdiņa Valmieras Bērnu Sporta Skola 4 27:02
3rd 30 Agnese Kīna Kocēni 3 28:40

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4
1st Sāra Šmagre
Kocēnu novads
4 26:59 6:00 (2nd)
6:00 (2nd)
12:56 (1st)
6:56 (5th)
19:49 (1st)
6:53 (4th)
26:59 (1st)
7:10 (6th)
2nd Laura Lezdiņa
Valmieras Bērnu Sporta Skola
4 27:02 5:54 (1st)
5:54 (1st)
13:08 (2nd)
7:14 (7th)
20:27 (2nd)
7:19 (8th)
27:02 (2nd)
6:35 (3rd)
3rd Agnese Kīna
Kocēni
3 28:40 8:29 (3rd)
8:29 (9th)
18:54 (3rd)
10:25 (11th)
28:40 (3rd)
9:46 (10th)

S13

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 88 Sanija Ramona Ābeltiņa Kocēnu sporta skola 5 25:23
2nd 14 Karīna Ņikulina VBSS 5 27:20
3rd 8 Amanda Linda Hohlova Kocēnu sporta skola 5 29:10
4th 3 Samanta Zeibarte Valmieras bērnu sporta skola 4 25:30
5th 71 Ksenija Avotiņa Rubenes pamatskola 4 26:38
6th 76 Asnāte Pēlmane Rubenes pamatskola 4 27:59
7th 37 Ieva Jette Jansone Kocēnu sporta skola 4 29:23
8th 32 Jūlija Eglīte Rubenes pamatskola 3 22:04
9th 73 Kira Mazurika Rubenes pamatskola 3 22:42

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5
1st Sanija Ramona Ābeltiņa
Kocēnu sporta skola
5 25:23 4:40 (1st)
4:40 (1st)
9:48 (1st)
5:08 (4th)
14:57 (1st)
5:09 (5th)
20:18 (1st)
5:21 (8th)
25:23 (1st)
5:05 (3rd)
2nd Karīna Ņikulina
VBSS
5 27:20 5:02 (2nd)
5:02 (2nd)
10:44 (2nd)
5:42 (10th)
16:14 (2nd)
5:30 (9th)
22:00 (2nd)
5:46 (12th)
27:20 (2nd)
5:20 (7th)
3rd Amanda Linda Hohlova
Kocēnu sporta skola
5 29:10 5:15 (3rd)
5:15 (6th)
10:59 (3rd)
5:44 (11th)
16:51 (3rd)
5:52 (14th=)
23:02 (3rd)
6:11 (19th)
29:10 (3rd)
6:08 (18th)
4th Samanta Zeibarte
Valmieras bērnu sporta skola
4 25:30 5:47 (4th)
5:47 (13th)
12:37 (4th)
6:50 (22nd)
19:31 (4th)
6:54 (24th=)
25:30 (4th)
5:59 (16th)
5th Ksenija Avotiņa
Rubenes pamatskola
4 26:38 5:52 (5th)
5:52 (14th=)
12:46 (5th)
6:54 (24th=)
19:46 (5th)
7:00 (26th)
26:38 (5th)
6:52 (23rd)
6th Asnāte Pēlmane
Rubenes pamatskola
4 27:59 6:00 (6th)
6:00 (17th)
13:14 (6th)
7:14 (31st)
20:23 (6th)
7:09 (27th)
27:59 (6th)
7:36 (34th)
7th Ieva Jette Jansone
Kocēnu sporta skola
4 29:23 6:37 (8th)
6:37 (21st)
14:05 (8th)
7:28 (33rd)
22:01 (7th)
7:56 (36th)
29:23 (7th)
7:22 (32nd)
8th Jūlija Eglīte
Rubenes pamatskola
3 22:04 7:11 (9th)
7:11 (28th=)
14:22 (9th)
7:11 (28th=)
22:04 (8th)
7:42 (35th)
9th Kira Mazurika
Rubenes pamatskola
3 22:42 6:28 (7th)
6:28 (20th)
13:40 (7th)
7:12 (30th)
22:42 (9th)
9:02 (37th)

S16

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 70 Madara Grebūna ZVOC 4 27:45
2nd 77 Nikola Čermeņeva Rubenes pamatskola 4 28:05
3rd 63 Elizabete Eglīte Zilaiskalns 2 21:06

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4
1st Madara Grebūna
ZVOC
4 27:45 6:29 (2nd)
6:29 (2nd)
13:21 (1st=)
6:52 (3rd)
20:30 (1st)
7:09 (5th)
27:45 (1st)
7:15 (6th)
2nd Nikola Čermeņeva
Rubenes pamatskola
4 28:05 6:17 (1st)
6:17 (1st)
13:21 (1st=)
7:04 (4th)
20:41 (2nd)
7:20 (7th)
28:05 (2nd)
7:24 (8th)
3rd Elizabete Eglīte
Zilaiskalns
2 21:06 10:08 (3rd)
10:08 (9th)
21:06 (3rd)
10:58 (10th)

S20

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 99 Karīna Lezdiņa Valmiera 10 58:51
2nd 90 Inese Kokorēviča Burkānciems &Co 10 59:29
3rd 78 Kitija Līgate ZVOC 9 57:31
4th 33 Dace Demme Vimba Wimbas 8 52:21
5th 80 Anete Geduševa-Bērziņa Valmiera 8 54:07
6th 65 Sanita Laiviņa Bērzaine 8 55:01
7th 93 Zane Saliņa Neko 8 57:04
8th 67 Agnese Allika Lēnie, vientuļie vaļi 7 48:25
9th 94 Līga Saliņa Neko 7 53:02
10th 49 Eva Snikere Valmiera 7 53:40
11th 52 Lelde Treimane Valmiera 6 42:13
12th 51 Solvita Dambe Valmiera 4 27:52
13th 68 Elīna Upīte Kocēni 4 36:03
14th 62 Madara Orska Kocēni 4 36:06

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1st Karīna Lezdiņa
Valmiera
10 58:51 5:13 (1st)
5:13 (1st)
10:54 (1st)
5:41 (3rd)
16:42 (1st)
5:48 (5th=)
22:36 (1st)
5:54 (9th)
28:34 (1st)
5:58 (10th=)
34:32 (1st)
5:58 (10th=)
40:36 (1st)
6:04 (17th=)
46:46 (1st)
6:10 (22nd)
52:52 (1st)
6:06 (19th=)
58:51 (1st)
5:59 (12th)
2nd Inese Kokorēviča
Burkānciems &Co
10 59:29 5:32 (2nd)
5:32 (2nd)
11:25 (2nd)
5:53 (8th)
17:17 (2nd)
5:52 (7th)
23:18 (2nd)
6:01 (14th)
29:18 (2nd)
6:00 (13th)
35:20 (2nd)
6:02 (15th=)
41:26 (2nd)
6:06 (19th=)
47:42 (2nd)
6:16 (26th)
53:44 (2nd)
6:02 (15th=)
59:29 (2nd)
5:45 (4th)
3rd Kitija Līgate
ZVOC
9 57:31 5:48 (3rd)
5:48 (5th=)
11:55 (3rd)
6:07 (21st)
18:07 (3rd)
6:12 (23rd=)
24:20 (3rd)
6:13 (25th)
30:49 (3rd)
6:29 (31st)
37:20 (3rd)
6:31 (33rd=)
44:04 (3rd)
6:44 (45th=)
50:48 (3rd)
6:44 (45th=)
57:31 (3rd)
6:43 (44th)
4th Dace Demme Vimba
Wimbas
8 52:21 6:27 (8th)
6:27 (30th)
13:02 (6th)
6:35 (38th)
19:35 (5th)
6:33 (35th=)
25:59 (4th)
6:24 (29th)
32:29 (4th)
6:30 (32nd)
39:07 (4th)
6:38 (40th)
45:48 (4th)
6:41 (43rd)
52:21 (4th)
6:33 (35th=)
5th Anete Geduševa-Bērziņa
Valmiera
8 54:07 6:19 (6th=)
6:19 (27th=)
12:58 (5th)
6:39 (41st)
19:47 (6th)
6:49 (51st=)
26:43 (6th)
6:56 (59th=)
33:35 (6th)
6:52 (55th=)
40:23 (6th)
6:48 (49th=)
47:12 (5th)
6:49 (51st=)
54:07 (5th)
6:55 (58th)
6th Sanita Laiviņa
Bērzaine
8 55:01 6:12 (5th)
6:12 (23rd=)
12:43 (4th)
6:31 (33rd=)
19:23 (4th)
6:40 (42nd)
26:09 (5th)
6:46 (47th)
32:45 (5th)
6:36 (39th)
40:06 (5th)
7:21 (78th=)
47:20 (6th)
7:14 (71st=)
55:01 (6th)
7:41 (85th)
7th Zane Saliņa
Neko
8 57:04 7:21 (12th)
7:21 (78th=)
14:18 (12th)
6:57 (61st)
21:17 (11th)
6:59 (62nd)
28:35 (10th)
7:18 (75th)
35:27 (9th)
6:52 (55th=)
42:43 (9th)
7:16 (73rd=)
49:57 (8th)
7:14 (71st=)
57:04 (7th)
7:07 (67th)
8th Agnese Allika
Lēnie, vientuļie vaļi
7 48:25 6:04 (4th)
6:04 (17th=)
13:08 (8th)
7:04 (66th)
20:16 (8th)
7:08 (68th=)
27:09 (7th)
6:53 (57th)
34:17 (7th)
7:08 (68th=)
41:17 (7th)
7:00 (63rd)
48:25 (7th)
7:08 (68th=)
9th Līga Saliņa
Neko
7 53:02 6:56 (11th)
6:56 (59th=)
13:57 (10th)
7:01 (64th)
21:16 (10th)
7:19 (76th)
28:36 (11th)
7:20 (77th)
36:09 (10th)
7:33 (83rd)
44:45 (10th)
8:36 (94th)
53:02 (9th)
8:17 (91st)
10th Eva Snikere
Valmiera
7 53:40 6:47 (10th)
6:47 (48th)
14:14 (11th)
7:27 (82nd)
21:56 (12th)
7:42 (86th)
29:41 (12th)
7:45 (87th)
37:46 (11th)
8:05 (90th)
45:45 (11th)
7:59 (89th)
53:40 (10th)
7:55 (88th)
11th Lelde Treimane
Valmiera
6 42:13 6:34 (9th)
6:34 (37th)
13:24 (9th)
6:50 (53rd=)
20:14 (7th)
6:50 (53rd=)
27:17 (8th)
7:03 (65th)
34:57 (8th)
7:40 (84th)
42:13 (8th)
7:16 (73rd=)
12th Solvita Dambe
Valmiera
4 27:52 6:19 (6th=)
6:19 (27th=)
13:07 (7th)
6:48 (49th=)
20:29 (9th)
7:22 (80th)
27:52 (9th)
7:23 (81st)
13th Elīna Upīte
Kocēni
4 36:03 8:27 (13th)
8:27 (92nd)
17:35 (13th)
9:08 (95th=)
26:48 (13th)
9:13 (98th)
36:03 (13th)
9:15 (99th)
14th Madara Orska
Kocēni
4 36:06 8:31 (14th)
8:31 (93rd)
17:39 (14th)
9:08 (95th=)
26:50 (14th)
9:11 (97th)
36:06 (14th)
9:16 (100th)

S40

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 82 Nora Baranovska Burkānciems &Co 9 55:22
2nd 89 Anita Ieviņa Cēsis 8 56:00
3rd 69 Dace Liepiņa Rubene 7 55:13
4th 97 Inga Vīksna Kocēnu MTB 7 56:11

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1st Nora Baranovska
Burkānciems &Co
9 55:22 5:40 (1st)
5:40 (1st)
11:42 (1st)
6:02 (2nd)
17:49 (1st)
6:07 (3rd)
24:03 (1st)
6:14 (6th=)
30:12 (1st)
6:09 (4th)
36:30 (1st)
6:18 (8th=)
42:44 (1st)
6:14 (6th=)
49:02 (1st)
6:18 (8th=)
55:22 (1st)
6:20 (10th)
2nd Anita Ieviņa
Cēsis
8 56:00 6:10 (2nd)
6:10 (5th)
13:06 (2nd)
6:56 (11th)
20:04 (2nd)
6:58 (13th)
27:01 (2nd)
6:57 (12th)
34:00 (2nd)
6:59 (14th)
41:11 (2nd)
7:11 (16th)
48:30 (2nd)
7:19 (17th)
56:00 (2nd)
7:30 (18th)
3rd Dace Liepiņa
Rubene
7 55:13 7:07 (3rd)
7:07 (15th)
14:51 (3rd)
7:44 (21st)
22:32 (3rd)
7:41 (20th)
30:33 (3rd)
8:01 (26th)
38:25 (3rd)
7:52 (23rd)
46:45 (3rd)
8:20 (29th)
55:13 (3rd)
8:28 (30th)
4th Inga Vīksna
Kocēnu MTB
7 56:11 8:00 (4th)
8:00 (25th)
15:56 (4th)
7:56 (24th)
23:47 (4th)
7:51 (22nd)
31:25 (4th)
7:38 (19th)
39:30 (4th)
8:05 (27th)
47:36 (4th)
8:06 (28th)
56:11 (4th)
8:35 (31st)

S55

Results

Pos No. Name Club Laps Time

Lap Times

Pos Name Laps Time

S7

Results

Pos No. Name Club Laps Time

Lap Times

Pos Name Laps Time

V (nujotaji)

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 98 Andris Āboliņš Kocēnu MTB 6 54:12
2nd 56 Agris Liepiņš Kocēnu MTB 6 57:16

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6
1st Andris Āboliņš
Kocēnu MTB
6 54:12 9:04 (2nd)
9:04 (5th)
17:59 (1st)
8:55 (4th)
26:53 (1st)
8:54 (3rd)
35:42 (1st)
8:49 (1st)
44:50 (1st)
9:08 (6th)
54:12 (1st)
9:22 (7th=)
2nd Agris Liepiņš
Kocēnu MTB
6 57:16 8:50 (1st)
8:50 (2nd)
18:12 (2nd)
9:22 (7th=)
27:49 (2nd)
9:37 (9th)
37:33 (2nd)
9:44 (10th)
47:23 (2nd)
9:50 (11th)
57:16 (2nd)
9:53 (12th)

V10

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 44 Reinis Eglītis Rubenes pamatskola /Kocēnu sporta skola 4 27:22
2nd 23 Mareks Ķerpe Valmiera 4 28:21
3rd 27 Jānis Saldūksnis Rubene 4 29:44
4th 4 Lauris Stepiņš Rubenes pamatskola 4 29:55
5th 13 Jurģis Dāvis Gābers Cēsu pilsētas vidusskola 3 22:15
6th 15 Kristers Fogels Kocēnu sporta skola 3 22:50
7th 28 Martins Mīlenbergs Kocēnu sporta skola 2 14:16
8th 12 Renarts Krastiņš Neko 1 9:04

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4
1st Reinis Eglītis
Rubenes pamatskola /Kocēnu sporta skola
4 27:22 5:48 (1st)
5:48 (1st)
12:24 (1st)
6:36 (6th)
20:03 (1st)
7:39 (19th)
27:22 (1st)
7:19 (12th=)
2nd Mareks Ķerpe
Valmiera
4 28:21 6:35 (5th)
6:35 (5th)
14:00 (5th)
7:25 (15th)
20:45 (2nd)
6:45 (7th)
28:21 (2nd)
7:36 (18th)
3rd Jānis Saldūksnis
Rubene
4 29:44 6:24 (3rd)
6:24 (3rd)
13:52 (2nd=)
7:28 (16th)
22:21 (4th)
8:29 (22nd)
29:44 (3rd)
7:23 (14th)
4th Lauris Stepiņš
Rubenes pamatskola
4 29:55 7:03 (7th)
7:03 (10th)
13:53 (4th)
6:50 (8th)
22:23 (5th)
8:30 (23rd)
29:55 (4th)
7:32 (17th)
5th Jurģis Dāvis Gābers
Cēsu pilsētas vidusskola
3 22:15 6:33 (4th)
6:33 (4th)
13:52 (2nd=)
7:19 (12th=)
22:15 (3rd)
8:23 (21st)
6th Kristers Fogels
Kocēnu sporta skola
3 22:50 6:11 (2nd)
6:11 (2nd)
14:12 (6th)
8:01 (20th)
22:50 (6th)
8:38 (24th)
7th Martins Mīlenbergs
Kocēnu sporta skola
2 14:16 7:02 (6th)
7:02 (9th)
14:16 (7th)
7:14 (11th)
8th Renarts Krastiņš
Neko
1 9:04 9:04 (8th)
9:04 (25th)

V13

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 29 Dāvis Zariņš Vaidava 5 26:44
2nd 11 Jānis Atlācis Kocēnu pamatskola 5 29:01
3rd 25 Ralfs Vazdiķis Vaidava 5 29:20
4th 22 Jānis Līviņš Valmieras Bērnu sporta skola 4 25:30
5th 85 Artis Matīss Fogels Kocēnu sporta skola 4 25:39
6th 5 Markus Mīlenbergs Rubenes pamatskola 4 27:07
7th 6 Mārtiņš Grāvelsiņš Rubene 4 28:43
8th 9 Artūrs Bratčikovs Rubenes pamatskola 4 29:58
9th 42 Adrians Kīns Kocēni 4 29:59
10th 2 Dāvis Bergs Valmieras Pārgaujas sākumskola 3 19:00
11th 24 Mārtiņš Līviņš Valmieras Bērnu sporta skola 3 22:24
12th 21 Ginters Dambis Nav 3 22:37
13th 1 Daniels Gredzens Rubenes pamatskola 3 24:13
14th 79 Oskars Pēčs Vaidava 3 27:11

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5
1st Dāvis Zariņš
Vaidava
5 26:44 5:00 (2nd)
5:00 (2nd)
10:13 (1st)
5:13 (3rd)
15:47 (1st)
5:34 (9th)
21:12 (1st)
5:25 (6th=)
26:44 (1st)
5:32 (8th)
2nd Jānis Atlācis
Kocēnu pamatskola
5 29:01 5:25 (5th)
5:25 (6th=)
11:04 (4th)
5:39 (10th)
16:52 (2nd)
5:48 (12th)
23:03 (2nd)
6:11 (21st)
29:01 (2nd)
5:58 (16th)
3rd Ralfs Vazdiķis
Vaidava
5 29:20 5:15 (3rd)
5:15 (4th)
11:09 (5th)
5:54 (14th=)
17:11 (3rd)
6:02 (17th)
23:14 (3rd)
6:03 (18th=)
29:20 (3rd)
6:06 (20th)
4th Jānis Līviņš
Valmieras Bērnu sporta skola
4 25:30 6:03 (6th)
6:03 (18th=)
12:15 (6th)
6:12 (22nd)
18:44 (5th)
6:29 (25th)
25:30 (4th)
6:46 (29th)
5th Artis Matīss Fogels
Kocēnu sporta skola
4 25:39 5:18 (4th)
5:18 (5th)
11:00 (3rd)
5:42 (11th)
17:54 (4th)
6:54 (30th)
25:39 (5th)
7:45 (42nd=)
6th Markus Mīlenbergs
Rubenes pamatskola
4 27:07 6:23 (7th)
6:23 (23rd)
13:29 (7th)
7:06 (31st)
21:13 (7th)
7:44 (41st)
27:07 (6th)
5:54 (14th=)
7th Mārtiņš Grāvelsiņš
Rubene
4 28:43 6:30 (9th)
6:30 (26th)
13:40 (8th)
7:10 (32nd)
21:16 (8th)
7:36 (40th)
28:43 (7th)
7:27 (36th)
8th Artūrs Bratčikovs
Rubenes pamatskola
4 29:58 7:14 (12th)
7:14 (34th)
14:45 (12th)
7:31 (37th)
22:47 (12th)
8:02 (46th)
29:58 (8th)
7:11 (33rd)
9th Adrians Kīns
Kocēni
4 29:59 6:36 (10th)
6:36 (27th)
13:58 (9th=)
7:22 (35th)
21:48 (9th)
7:50 (44th)
29:59 (9th)
8:11 (47th)
10th Dāvis Bergs
Valmieras Pārgaujas sākumskola
3 19:00 4:52 (1st)
4:52 (1st)
10:41 (2nd)
5:49 (13th)
19:00 (6th)
8:19 (48th)
11th Mārtiņš Līviņš
Valmieras Bērnu sporta skola
3 22:24 6:25 (8th)
6:25 (24th)
13:58 (9th=)
7:33 (38th)
22:24 (10th)
8:26 (51st)
12th Ginters Dambis
Nav
3 22:37 6:42 (11th)
6:42 (28th)
14:17 (11th)
7:35 (39th)
22:37 (11th)
8:20 (49th)
13th Daniels Gredzens
Rubenes pamatskola
3 24:13 7:45 (13th)
7:45 (42nd=)
16:12 (13th)
8:27 (52nd)
24:13 (13th)
8:01 (45th)
14th Oskars Pēčs
Vaidava
3 27:11 8:25 (14th)
8:25 (50th)
17:54 (14th)
9:29 (54th)
27:11 (14th)
9:17 (53rd)

V16

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 48 Bruno Emīls Geidāns Valmiera 4 26:39
2nd 75 Martins Denovs Rubenes pamatskola 4 27:56
3rd 66 Ralfs Rudzītis Rubenes pamatskola 3 23:34
4th 72 Atis Saulīts Rubenes pamatskola 3 29:19

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4
1st Bruno Emīls Geidāns
Valmiera
4 26:39 6:20 (4th)
6:20 (5th)
13:01 (1st)
6:41 (6th)
19:48 (1st)
6:47 (7th)
26:39 (1st)
6:51 (8th)
2nd Martins Denovs
Rubenes pamatskola
4 27:56 5:59 (2nd)
5:59 (2nd)
13:14 (2nd)
7:15 (10th)
20:22 (2nd)
7:08 (9th)
27:56 (2nd)
7:34 (12th)
3rd Ralfs Rudzītis
Rubenes pamatskola
3 23:34 6:16 (3rd)
6:16 (4th)
13:48 (3rd)
7:32 (11th)
23:34 (3rd)
9:46 (13th)
4th Atis Saulīts
Rubenes pamatskola
3 29:19 5:49 (1st)
5:49 (1st)
23:07 (4th)
17:18 (14th)
29:19 (4th)
6:12 (3rd)

V20

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 92 Edgars Kokorēvičs Burkānciems &Co 12 59:37
2nd 59 Mārtiņš Ķerpe Valmiera 11 58:13
3rd 86 Reinis Zeibarts AK 12 9 54:26
4th 74 Jānis Līgats ZVOC 9 55:17
5th 53 Niks Balgalvis Valmieras tehnikums 9 58:17
6th 55 Jānis Balgalvis Valmiera 9 58:35
7th 45 Guntars Eglītis Zs Skujas/Dabasauglis 8 49:32
8th 43 Dāvis Sirmais Nezinu 8 58:03
9th 95 Ģirts Krastiņš Neko 5 37:11

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1st Edgars Kokorēvičs
Burkānciems &Co
12 59:37 4:26 (1st)
4:26 (1st)
9:31 (1st=)
5:05 (13th=)
14:31 (1st)
5:00 (9th)
19:36 (1st)
5:05 (13th=)
24:29 (1st)
4:53 (3rd)
29:33 (1st)
5:04 (11th=)
34:30 (1st)
4:57 (4th)
39:28 (1st)
4:58 (5th=)
44:27 (1st)
4:59 (7th=)
49:34 (1st)
5:07 (15th)
54:38 (1st)
5:04 (11th=)
59:37 (1st)
4:59 (7th=)
2nd Mārtiņš Ķerpe
Valmiera
11 58:13 4:33 (2nd)
4:33 (2nd)
9:31 (1st=)
4:58 (5th=)
14:34 (2nd)
5:03 (10th)
19:42 (2nd)
5:08 (16th)
24:54 (2nd)
5:12 (17th)
30:13 (2nd)
5:19 (20th=)
35:36 (2nd)
5:23 (22nd)
41:06 (2nd)
5:30 (23rd)
46:43 (2nd)
5:37 (25th)
52:27 (2nd)
5:44 (27th)
58:13 (2nd)
5:46 (28th)
3rd Reinis Zeibarts
AK 12
9 54:26 5:13 (3rd)
5:13 (18th)
11:01 (4th)
5:48 (29th)
17:14 (5th)
6:13 (42nd=)
23:22 (4th)
6:08 (36th=)
29:38 (5th)
6:16 (46th)
35:52 (4th)
6:14 (44th=)
42:04 (3rd)
6:12 (41st)
48:18 (3rd)
6:14 (44th=)
54:26 (3rd)
6:08 (36th=)
4th Jānis Līgats
ZVOC
9 55:17 5:17 (4th)
5:17 (19th)
11:10 (5th)
5:53 (30th)
17:12 (4th)
6:02 (34th)
23:23 (5th)
6:11 (40th)
29:36 (4th)
6:13 (42nd=)
35:55 (5th)
6:19 (47th=)
42:19 (4th)
6:24 (51st)
48:44 (4th)
6:25 (52nd)
55:17 (4th)
6:33 (55th)
5th Niks Balgalvis
Valmieras tehnikums
9 58:17 5:54 (6th)
5:54 (31st)
12:04 (6th)
6:10 (38th=)
18:14 (6th)
6:10 (38th=)
24:36 (6th)
6:22 (49th=)
31:14 (6th)
6:38 (58th=)
37:54 (6th)
6:40 (60th)
44:39 (6th)
6:45 (62nd=)
51:31 (6th)
6:52 (66th)
58:17 (5th)
6:46 (65th)
6th Jānis Balgalvis
Valmiera
9 58:35 5:59 (7th)
5:59 (32nd)
12:06 (7th)
6:07 (35th)
18:32 (7th)
6:26 (53rd=)
25:09 (7th)
6:37 (57th)
31:52 (7th)
6:43 (61st)
38:11 (7th)
6:19 (47th=)
44:56 (7th)
6:45 (62nd=)
51:41 (7th)
6:45 (62nd=)
58:35 (6th)
6:54 (68th)
7th Guntars Eglītis
Zs Skujas/Dabasauglis
8 49:32 5:19 (5th)
5:19 (20th=)
10:54 (3rd)
5:35 (24th)
16:37 (3rd)
5:43 (26th)
22:37 (3rd)
6:00 (33rd)
28:59 (3rd)
6:22 (49th=)
35:37 (3rd)
6:38 (58th=)
42:32 (5th)
6:55 (69th)
49:32 (5th)
7:00 (72nd)
8th Dāvis Sirmais
Nezinu
8 58:03 6:26 (8th)
6:26 (53rd=)
13:02 (8th)
6:36 (56th)
20:01 (8th)
6:59 (71st)
27:26 (8th)
7:25 (75th)
35:04 (8th)
7:38 (77th)
42:54 (8th)
7:50 (79th)
50:34 (8th)
7:40 (78th)
58:03 (8th)
7:29 (76th)
9th Ģirts Krastiņš
Neko
5 37:11 9:03 (9th)
9:03 (80th)
16:01 (9th)
6:58 (70th)
23:15 (9th)
7:14 (74th)
30:18 (9th)
7:03 (73rd)
37:11 (9th)
6:53 (67th)

V40

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 91 Kaspars Skrastiņš Bērzaine 10 55:04
2nd 60 Ivars Eglītis Zilaiskalns 9 58:43
3rd 57 Andis Gailis Valmieras velo vienība 7 39:03

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1st Kaspars Skrastiņš
Bērzaine
10 55:04 5:03 (2nd)
5:03 (5th)
10:24 (2nd)
5:21 (6th=)
15:48 (2nd)
5:24 (8th)
21:14 (2nd)
5:26 (9th=)
26:40 (2nd)
5:26 (9th=)
32:15 (2nd)
5:35 (11th)
37:55 (1st)
5:40 (13th)
43:36 (1st)
5:41 (14th)
49:20 (1st)
5:44 (15th=)
55:04 (1st)
5:44 (15th=)
2nd Ivars Eglītis
Zilaiskalns
9 58:43 5:36 (3rd)
5:36 (12th)
11:50 (3rd)
6:14 (18th)
18:18 (3rd)
6:28 (19th)
24:48 (3rd)
6:30 (20th)
31:25 (3rd)
6:37 (21st)
38:22 (3rd)
6:57 (25th)
45:09 (3rd)
6:47 (23rd)
52:02 (2nd)
6:53 (24th)
58:43 (2nd)
6:41 (22nd)
3rd Andis Gailis
Valmieras velo vienība
7 39:03 4:55 (1st)
4:55 (2nd)
9:46 (1st)
4:51 (1st)
14:48 (1st)
5:02 (4th)
19:49 (1st)
5:01 (3rd)
25:10 (1st)
5:21 (6th=)
30:59 (1st)
5:49 (17th)
39:03 (2nd)
8:04 (26th)

V55

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 87 Valdis Tilts Vaidava 10 57:04
2nd 81 Didzis Krīgers Skrienam kopā 8 57:16
3rd 47 Jānis Dainis Kocēnu sporta skola 6 48:10
4th 96 Jānis Saliņš Neko 5 34:30

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1st Valdis Tilts
Vaidava
10 57:04 5:34 (1st)
5:34 (4th)
11:09 (1st)
5:35 (5th=)
16:35 (1st)
5:26 (1st)
22:07 (1st)
5:32 (3rd)
27:36 (1st)
5:29 (2nd)
33:11 (1st)
5:35 (5th=)
38:52 (1st)
5:41 (7th)
44:34 (1st)
5:42 (8th)
50:34 (1st)
6:00 (9th)
57:04 (1st)
6:30 (10th)
2nd Didzis Krīgers
Skrienam kopā
8 57:16 6:38 (3rd)
6:38 (12th)
13:38 (3rd)
7:00 (15th)
20:36 (3rd)
6:58 (14th)
27:54 (3rd)
7:18 (22nd)
35:11 (3rd)
7:17 (21st)
42:15 (2nd)
7:04 (17th=)
49:36 (2nd)
7:21 (23rd)
57:16 (2nd)
7:40 (24th)
3rd Jānis Dainis
Kocēnu sporta skola
6 48:10 7:09 (4th)
7:09 (19th)
15:05 (4th)
7:56 (25th)
23:17 (4th)
8:12 (27th)
31:35 (4th)
8:18 (28th)
39:39 (4th)
8:04 (26th)
48:10 (3rd)
8:31 (29th)
4th Jānis Saliņš
Neko
5 34:30 6:32 (2nd)
6:32 (11th)
13:12 (2nd)
6:40 (13th)
20:23 (2nd)
7:11 (20th)
27:26 (2nd)
7:03 (16th)
34:30 (2nd)
7:04 (17th=)

V7

Results

Pos No. Name Club Laps Time
1st 20 Rolands Ķerpe Valmiera 2 23:18
2nd 26 Krišs Zariņš Rubene 2 28:20

Lap Times

Pos Name Laps Time 1 2
1st Rolands Ķerpe
Valmiera
2 23:18 11:18 (1st=)
11:18 (1st=)
23:18 (1st)
12:00 (3rd)
2nd Krišs Zariņš
Rubene
2 28:20 11:18 (1st=)
11:18 (1st=)
28:20 (2nd)
17:02 (4th)
Course Results

30 min

Results

Pos No. Name Club Class Laps Time
1st 88 Sanija Ramona Ābeltiņa Kocēnu sporta skola S13 5 25:23
2nd 29 Dāvis Zariņš Vaidava V13 5 26:44
3rd 14 Karīna Ņikulina VBSS S13 5 27:20
4th 11 Jānis Atlācis Kocēnu pamatskola V13 5 29:01
5th 8 Amanda Linda Hohlova Kocēnu sporta skola S13 5 29:10
6th 25 Ralfs Vazdiķis Vaidava V13 5 29:20
7th= 3 Samanta Zeibarte Valmieras bērnu sporta skola S13 4 25:30
7th= 22 Jānis Līviņš Valmieras Bērnu sporta skola V13 4 25:30
9th 85 Artis Matīss Fogels Kocēnu sporta skola V13 4 25:39
10th 71 Ksenija Avotiņa Rubenes pamatskola S13 4 26:38
11th 48 Bruno Emīls Geidāns Valmiera V16 4 26:39
12th 7 Sāra Šmagre Kocēnu novads S10 4 26:59
13th 10 Laura Lezdiņa Valmieras Bērnu Sporta Skola S10 4 27:02
14th 5 Markus Mīlenbergs Rubenes pamatskola V13 4 27:07
15th 44 Reinis Eglītis Rubenes pamatskola /Kocēnu sporta skola V10 4 27:22
16th 70 Madara Grebūna ZVOC S16 4 27:45
17th 75 Martins Denovs Rubenes pamatskola V16 4 27:56
18th 76 Asnāte Pēlmane Rubenes pamatskola S13 4 27:59
19th 77 Nikola Čermeņeva Rubenes pamatskola S16 4 28:05
20th 23 Mareks Ķerpe Valmiera V10 4 28:21
21st 6 Mārtiņš Grāvelsiņš Rubene V13 4 28:43
22nd 37 Ieva Jette Jansone Kocēnu sporta skola S13 4 29:23
23rd 27 Jānis Saldūksnis Rubene V10 4 29:44
24th 4 Lauris Stepiņš Rubenes pamatskola V10 4 29:55
25th 9 Artūrs Bratčikovs Rubenes pamatskola V13 4 29:58
26th 42 Adrians Kīns Kocēni V13 4 29:59
27th 2 Dāvis Bergs Valmieras Pārgaujas sākumskola V13 3 19:00
28th 32 Jūlija Eglīte Rubenes pamatskola S13 3 22:04
29th 13 Jurģis Dāvis Gābers Cēsu pilsētas vidusskola V10 3 22:15
30th 24 Mārtiņš Līviņš Valmieras Bērnu sporta skola V13 3 22:24
31st 21 Ginters Dambis Nav V13 3 22:37
32nd 73 Kira Mazurika Rubenes pamatskola S13 3 22:42
33rd 15 Kristers Fogels Kocēnu sporta skola V10 3 22:50
34th 66 Ralfs Rudzītis Rubenes pamatskola V16 3 23:34
35th 1 Daniels Gredzens Rubenes pamatskola V13 3 24:13
36th 79 Oskars Pēčs Vaidava V13 3 27:11
37th 30 Agnese Kīna Kocēni S10 3 28:40
38th 72 Atis Saulīts Rubenes pamatskola V16 3 29:19
39th 28 Martins Mīlenbergs Kocēnu sporta skola V10 2 14:16
40th 63 Elizabete Eglīte Zilaiskalns S16 2 21:06
41st 20 Rolands Ķerpe Valmiera V7 2 23:18
42nd 26 Krišs Zariņš Rubene V7 2 28:20
43rd 12 Renarts Krastiņš Neko V10 1 9:04

Lap Times

Pos Name Class Laps Time 1 2 3 4 5
1st Sanija Ramona Ābeltiņa
Kocēnu sporta skola
S13 5 25:23 4:40 (1st)
4:40 (1st)
9:48 (1st)
5:08 (6th)
14:57 (1st)
5:09 (7th)
20:18 (1st)
5:21 (13th)
25:23 (1st)
5:05 (5th)
2nd Dāvis Zariņš
Vaidava
V13 5 26:44 5:00 (3rd)
5:00 (3rd)
10:13 (2nd)
5:13 (8th)
15:47 (2nd)
5:34 (18th)
21:12 (2nd)
5:25 (14th=)
26:44 (2nd)
5:32 (17th)
3rd Karīna Ņikulina
VBSS
S13 5 27:20 5:02 (4th)
5:02 (4th)
10:44 (4th)
5:42 (20th=)
16:14 (3rd)
5:30 (16th)
22:00 (3rd)
5:46 (23rd)
27:20 (3rd)
5:20 (12th)
4th Jānis Atlācis
Kocēnu pamatskola
V13 5 29:01 5:25 (8th)
5:25 (14th=)
11:04 (7th)
5:39 (19th)
16:52 (5th)
5:48 (25th=)
23:03 (5th)
6:11 (44th=)
29:01 (4th)
5:58 (34th)
5th Amanda Linda Hohlova
Kocēnu sporta skola
S13 5 29:10 5:15 (5th=)
5:15 (9th=)
10:59 (5th)
5:44 (22nd)
16:51 (4th)
5:52 (29th=)
23:02 (4th)
6:11 (44th=)
29:10 (5th)
6:08 (43rd)
6th Ralfs Vazdiķis
Vaidava
V13 5 29:20 5:15 (5th=)
5:15 (9th=)
11:09 (8th)
5:54 (31st=)
17:11 (6th)
6:02 (39th)
23:14 (6th)
6:03 (40th=)
29:20 (6th)
6:06 (42nd)
7th= Samanta Zeibarte
Valmieras bērnu sporta skola
S13 4 25:30 5:47 (9th)
5:47 (24th)
12:37 (11th)
6:50 (70th=)
19:31 (10th)
6:54 (76th=)
25:30 (7th=)
5:59 (35th=)
7th= Jānis Līviņš
Valmieras Bērnu sporta skola
V13 4 25:30 6:03 (17th)
6:03 (40th=)
12:15 (9th)
6:12 (47th=)
18:44 (8th)
6:29 (56th=)
25:30 (7th=)
6:46 (68th)
9th Artis Matīss Fogels
Kocēnu sporta skola
V13 4 25:39 5:18 (7th)
5:18 (11th)
11:00 (6th)
5:42 (20th=)
17:54 (7th)
6:54 (76th=)
25:39 (9th)
7:45 (124th=)
10th Ksenija Avotiņa
Rubenes pamatskola
S13 4 26:38 5:52 (12th)
5:52 (29th=)
12:46 (12th)
6:54 (76th=)
19:46 (11th)
7:00 (80th)
26:38 (10th)
6:52 (73rd=)
11th Bruno Emīls Geidāns
Valmiera
V16 4 26:39 6:20 (21st)
6:20 (51st)
13:01 (14th)
6:41 (65th)
19:48 (12th)
6:47 (69th)
26:39 (11th)
6:51 (72nd)
12th Sāra Šmagre
Kocēnu novads
S10 4 26:59 6:00 (15th=)
6:00 (37th=)
12:56 (13th)
6:56 (79th)
19:49 (13th)
6:53 (75th)
26:59 (12th)
7:10 (88th=)
13th Laura Lezdiņa
Valmieras Bērnu Sporta Skola
S10 4 27:02 5:54 (13th)
5:54 (31st=)
13:08 (15th)
7:14 (94th=)
20:27 (17th)
7:19 (100th=)
27:02 (13th)
6:35 (60th=)
14th Markus Mīlenbergs
Rubenes pamatskola
V13 4 27:07 6:23 (22nd)
6:23 (52nd)
13:29 (20th)
7:06 (84th)
21:13 (21st)
7:44 (123rd)
27:07 (14th)
5:54 (31st=)
15th Reinis Eglītis
Rubenes pamatskola /Kocēnu sporta skola
V10 4 27:22 5:48 (10th)
5:48 (25th=)
12:24 (10th)
6:36 (62nd=)
20:03 (14th)
7:39 (121st)
27:22 (15th)
7:19 (100th=)
16th Madara Grebūna
ZVOC
S16 4 27:45 6:29 (26th)
6:29 (56th=)
13:21 (18th=)
6:52 (73rd=)
20:30 (18th)
7:09 (86th=)
27:45 (16th)
7:15 (98th=)
17th Martins Denovs
Rubenes pamatskola
V16 4 27:56 5:59 (14th)
5:59 (35th=)
13:14 (16th=)
7:15 (98th=)
20:22 (15th)
7:08 (85th)
27:56 (17th)
7:34 (116th)
18th Asnāte Pēlmane
Rubenes pamatskola
S13 4 27:59 6:00 (15th=)
6:00 (37th=)
13:14 (16th=)
7:14 (94th=)
20:23 (16th)
7:09 (86th=)
27:59 (18th)
7:36 (118th=)
19th Nikola Čermeņeva
Rubenes pamatskola
S16 4 28:05 6:17 (20th)
6:17 (50th)
13:21 (18th=)
7:04 (83rd)
20:41 (19th)
7:20 (103rd)
28:05 (19th)
7:24 (107th)
20th Mareks Ķerpe
Valmiera
V10 4 28:21 6:35 (29th)
6:35 (60th=)
14:00 (29th)
7:25 (108th)
20:45 (20th)
6:45 (67th)
28:21 (20th)
7:36 (118th=)
21st Mārtiņš Grāvelsiņš
Rubene
V13 4 28:43 6:30 (27th)
6:30 (58th)
13:40 (21st=)
7:10 (88th=)
21:16 (22nd)
7:36 (118th=)
28:43 (21st)
7:27 (109th)
22nd Ieva Jette Jansone
Kocēnu sporta skola
S13 4 29:23 6:37 (31st)
6:37 (64th)
14:05 (30th)
7:28 (110th=)
22:01 (24th)
7:56 (127th)
29:23 (22nd)
7:22 (104th=)
23rd Jānis Saldūksnis
Rubene
V10 4 29:44 6:24 (23rd)
6:24 (53rd)
13:52 (24th=)
7:28 (110th=)
22:21 (27th)
8:29 (138th=)
29:44 (23rd)
7:23 (106th)
24th Lauris Stepiņš
Rubenes pamatskola
V10 4 29:55 7:03 (34th)
7:03 (82nd)
13:53 (26th)
6:50 (70th=)
22:23 (28th)
8:30 (140th)
29:55 (24th)
7:32 (113th=)
25th Artūrs Bratčikovs
Rubenes pamatskola
V13 4 29:58 7:14 (36th)
7:14 (94th=)
14:45 (35th)
7:31 (112th)
22:47 (32nd)
8:02 (130th)
29:58 (25th)
7:11 (90th=)
26th Adrians Kīns
Kocēni
V13 4 29:59 6:36 (30th)
6:36 (62nd=)
13:58 (27th=)
7:22 (104th=)
21:48 (23rd)
7:50 (126th)
29:59 (26th)
8:11 (131st)
27th Dāvis Bergs
Valmieras Pārgaujas sākumskola
V13 3 19:00 4:52 (2nd)
4:52 (2nd)
10:41 (3rd)
5:49 (27th=)
19:00 (9th)
8:19 (132nd)
28th Jūlija Eglīte
Rubenes pamatskola
S13 3 22:04 7:11 (35th)
7:11 (90th=)
14:22 (34th)
7:11 (90th=)
22:04 (25th)
7:42 (122nd)
29th Jurģis Dāvis Gābers
Cēsu pilsētas vidusskola
V10 3 22:15 6:33 (28th)
6:33 (59th)
13:52 (24th=)
7:19 (100th=)
22:15 (26th)
8:23 (134th)
30th Mārtiņš Līviņš
Valmieras Bērnu sporta skola
V13 3 22:24 6:25 (24th)
6:25 (54th)
13:58 (27th=)
7:33 (115th)
22:24 (29th)
8:26 (136th)
31st Ginters Dambis
Nav
V13 3 22:37 6:42 (32nd)
6:42 (66th)
14:17 (33rd)
7:35 (117th)
22:37 (30th)
8:20 (133rd)
32nd Kira Mazurika
Rubenes pamatskola
S13 3 22:42 6:28 (25th)
6:28 (55th)
13:40 (21st=)
7:12 (93rd)
22:42 (31st)
9:02 (142nd)
33rd Kristers Fogels
Kocēnu sporta skola
V10 3 22:50 6:11 (18th)
6:11 (44th=)
14:12 (31st)
8:01 (128th=)
22:50 (33rd)
8:38 (141st)
34th Ralfs Rudzītis
Rubenes pamatskola
V16 3 23:34 6:16 (19th)
6:16 (49th)
13:48 (23rd)
7:32 (113th=)
23:34 (34th)
9:46 (146th=)
35th Daniels Gredzens
Rubenes pamatskola
V13 3 24:13 7:45 (37th)
7:45 (124th=)
16:12 (36th)
8:27 (137th)
24:13 (35th)
8:01 (128th=)
36th Oskars Pēčs
Vaidava
V13 3 27:11 8:25 (38th)
8:25 (135th)
17:54 (37th)
9:29 (145th)
27:11 (36th)
9:17 (144th)
37th Agnese Kīna
Kocēni
S10 3 28:40 8:29 (39th)
8:29 (138th=)
18:54 (38th)
10:25 (149th)
28:40 (37th)
9:46 (146th=)
38th Atis Saulīts
Rubenes pamatskola
V16 3 29:19 5:49 (11th)
5:49 (27th=)
23:07 (40th)
17:18 (155th)
29:19 (38th)
6:12 (47th=)
39th Martins Mīlenbergs
Kocēnu sporta skola
V10 2 14:16 7:02 (33rd)
7:02 (81st)
14:16 (32nd)
7:14 (94th=)
40th Elizabete Eglīte
Zilaiskalns
S16 2 21:06 10:08 (41st)
10:08 (148th)
21:06 (39th)
10:58 (150th)
41st Rolands Ķerpe
Valmiera
V7 2 23:18 11:18 (42nd=)
11:18 (151st=)
23:18 (41st)
12:00 (153rd)
42nd Krišs Zariņš
Rubene
V7 2 28:20 11:18 (42nd=)
11:18 (151st=)
28:20 (42nd)
17:02 (154th)
43rd Renarts Krastiņš
Neko
V10 1 9:04 9:04 (40th)
9:04 (143rd)

60 min

Results

Pos No. Name Club Class Laps Time
1st 92 Edgars Kokorēvičs Burkānciems &Co V20 12 59:37
2nd 59 Mārtiņš Ķerpe Valmiera V20 11 58:13
3rd 91 Kaspars Skrastiņš Bērzaine V40 10 55:04
4th 87 Valdis Tilts Vaidava V55 10 57:04
5th 99 Karīna Lezdiņa Valmiera S20 10 58:51
6th 90 Inese Kokorēviča Burkānciems &Co S20 10 59:29
7th 86 Reinis Zeibarts AK 12 V20 9 54:26
8th 74 Jānis Līgats ZVOC V20 9 55:17
9th 82 Nora Baranovska Burkānciems &Co S40 9 55:22
10th 78 Kitija Līgate ZVOC S20 9 57:31
11th 53 Niks Balgalvis Valmieras tehnikums V20 9 58:17
12th 55 Jānis Balgalvis Valmiera V20 9 58:35
13th 60 Ivars Eglītis Zilaiskalns V40 9 58:43
14th 45 Guntars Eglītis Zs Skujas/Dabasauglis V20 8 49:32
15th 33 Dace Demme Vimba Wimbas S20 8 52:21
16th 80 Anete Geduševa-Bērziņa Valmiera S20 8 54:07
17th 65 Sanita Laiviņa Bērzaine S20 8 55:01
18th 89 Anita Ieviņa Cēsis S40 8 56:00
19th 93 Zane Saliņa Neko S20 8 57:04
20th 81 Didzis Krīgers Skrienam kopā V55 8 57:16
21st 43 Dāvis Sirmais Nezinu V20 8 58:03
22nd 57 Andis Gailis Valmieras velo vienība V40 7 39:03
23rd 67 Agnese Allika Lēnie, vientuļie vaļi S20 7 48:25
24th 94 Līga Saliņa Neko S20 7 53:02
25th 49 Eva Snikere Valmiera S20 7 53:40
26th 69 Dace Liepiņa Rubene S40 7 55:13
27th 97 Inga Vīksna Kocēnu MTB S40 7 56:11
28th 52 Lelde Treimane Valmiera S20 6 42:13
29th 47 Jānis Dainis Kocēnu sporta skola V55 6 48:10
30th 83 Dina Alksne ZVOC S (nujotajas) 6 53:50
31st 98 Andris Āboliņš Kocēnu MTB V (nujotaji) 6 54:12
32nd= 56 Agris Liepiņš Kocēnu MTB V (nujotaji) 6 57:16
32nd= 84 Solvita Grāvelsiņa Rubene S (nujotajas) 6 57:16
34th 46 Gunta Liepiņa Kocēnu MTB S (nujotajas) 6 58:53
35th 96 Jānis Saliņš Neko V55 5 34:30
36th 95 Ģirts Krastiņš Neko V20 5 37:11
37th 40 Laine Kīna Kocēni S (nujotajas) 5 51:27
38th 64 Inese Eglīte Zilaiskalns S (nujotajas) 5 55:13
39th 51 Solvita Dambe Valmiera S20 4 27:52
40th 68 Elīna Upīte Kocēni S20 4 36:03
41st 62 Madara Orska Kocēni S20 4 36:06
42nd 54 Ilze Līviņa Valmiera S (nujotajas) 4 40:42
43rd 61 Gunita Mīlenberga Individuāli S (nujotajas) 4 42:35
44th 50 Zigrīda Kazibrodska Zilaiskalns S (nujotajas) 2 28:44

Lap Times

Pos Name Class Laps Time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1st Edgars Kokorēvičs
Burkānciems &Co
V20 12 59:37 4:26 (1st)
4:26 (1st)
9:31 (1st=)
5:05 (18th=)
14:31 (1st)
5:00 (11th)
19:36 (1st)
5:05 (18th=)
24:29 (1st)
4:53 (4th)
29:33 (1st)
5:04 (16th=)
34:30 (1st)
4:57 (6th)
39:28 (1st)
4:58 (7th=)
44:27 (1st)
4:59 (9th=)
49:34 (1st)
5:07 (20th)
54:38 (1st)
5:04 (16th=)
59:37 (1st)
4:59 (9th=)
2nd Mārtiņš Ķerpe
Valmiera
V20 11 58:13 4:33 (2nd)
4:33 (2nd)
9:31 (1st=)
4:58 (7th=)
14:34 (2nd)
5:03 (14th=)
19:42 (2nd)
5:08 (21st)
24:54 (2nd)
5:12 (22nd)
30:13 (2nd)
5:19 (26th=)
35:36 (2nd)
5:23 (30th)
41:06 (2nd)
5:30 (36th)
46:43 (2nd)
5:37 (45th)
52:27 (2nd)
5:44 (53rd=)
58:13 (2nd)
5:46 (57th)
3rd Kaspars Skrastiņš
Bērzaine
V40 10 55:04 5:03 (4th)
5:03 (14th=)
10:24 (4th)
5:21 (28th=)
15:48 (4th)
5:24 (31st)
21:14 (4th)
5:26 (32nd=)
26:40 (4th)
5:26 (32nd=)
32:15 (4th)
5:35 (40th=)
37:55 (3rd)
5:40 (46th=)
43:36 (3rd)
5:41 (48th=)
49:20 (3rd)
5:44 (53rd=)
55:04 (3rd)
5:44 (53rd=)
4th Valdis Tilts
Vaidava
V55 10 57:04 5:34 (10th)
5:34 (39th)
11:09 (8th)
5:35 (40th=)
16:35 (5th)
5:26 (32nd=)
22:07 (5th)
5:32 (37th=)
27:36 (5th)
5:29 (35th)
33:11 (5th)
5:35 (40th=)
38:52 (4th)
5:41 (48th=)
44:34 (4th)
5:42 (51st)
50:34 (4th)
6:00 (71st=)
57:04 (4th)
6:30 (124th=)
5th Karīna Lezdiņa
Valmiera
S20 10 58:51 5:13 (5th=)
5:13 (23rd=)
10:54 (5th=)
5:41 (48th=)
16:42 (7th)
5:48 (58th=)
22:36 (6th)
5:54 (65th=)
28:34 (6th)
5:58 (67th=)
34:32 (6th)
5:58 (67th=)
40:36 (6th)
6:04 (79th=)
46:46 (5th)
6:10 (89th=)
52:52 (5th)
6:06 (81st=)
58:51 (5th)
5:59 (69th=)
6th Inese Kokorēviča
Burkānciems &Co
S20 10 59:29 5:32 (9th)
5:32 (37th=)
11:25 (10th)
5:53 (63rd=)
17:17 (10th)
5:52 (62nd)
23:18 (8th)
6:01 (74th)
29:18 (8th)
6:00 (71st=)
35:20 (7th)
6:02 (75th=)
41:26 (7th)
6:06 (81st=)
47:42 (6th)
6:16 (105th=)
53:44 (6th)
6:02 (75th=)
59:29 (6th)
5:45 (56th)
7th Reinis Zeibarts
AK 12
V20 9 54:26 5:13 (5th=)
5:13 (23rd=)
11:01 (7th)
5:48 (58th=)
17:14 (9th)
6:13 (97th=)
23:22 (9th)
6:08 (86th=)
29:38 (10th)
6:16 (105th=)
35:52 (9th)
6:14 (100th=)
42:04 (8th)
6:12 (94th=)
48:18 (7th)
6:14 (100th=)
54:26 (7th)
6:08 (86th=)
8th Jānis Līgats
ZVOC
V20 9 55:17 5:17 (7th)
5:17 (25th)
11:10 (9th)
5:53 (63rd=)
17:12 (8th)
6:02 (75th=)
23:23 (10th)
6:11 (93rd)
29:36 (9th)
6:13 (97th=)
35:55 (10th)
6:19 (109th=)
42:19 (9th)
6:24 (116th=)
48:44 (8th)
6:25 (118th)
55:17 (8th)
6:33 (130th=)
9th Nora Baranovska
Burkānciems &Co
S40 9 55:22 5:40 (12th)
5:40 (46th=)
11:42 (11th)
6:02 (75th=)
17:49 (11th)
6:07 (83rd=)
24:03 (11th)
6:14 (100th=)
30:12 (11th)
6:09 (88th)
36:30 (11th)
6:18 (107th=)
42:44 (11th)
6:14 (100th=)
49:02 (9th)
6:18 (107th=)
55:22 (9th)
6:20 (113th)
10th Kitija Līgate
ZVOC
S20 9 57:31 5:48 (13th)
5:48 (58th=)
11:55 (13th)
6:07 (83rd=)
18:07 (12th)
6:12 (94th=)
24:20 (12th)
6:13 (97th=)
30:49 (12th)
6:29 (123rd)
37:20 (12th)
6:31 (127th=)
44:04 (12th)
6:44 (151st=)
50:48 (11th)
6:44 (151st=)
57:31 (10th)
6:43 (149th=)
11th Niks Balgalvis
Valmieras tehnikums
V20 9 58:17 5:54 (14th)
5:54 (65th=)
12:04 (14th)
6:10 (89th=)
18:14 (13th)
6:10 (89th=)
24:36 (13th)
6:22 (114th=)
31:14 (13th)
6:38 (139th=)
37:54 (13th)
6:40 (144th=)
44:39 (13th)
6:45 (153rd=)
51:31 (12th)
6:52 (166th=)
58:17 (11th)
6:46 (156th=)
12th Jānis Balgalvis
Valmiera
V20 9 58:35 5:59 (15th)
5:59 (69th=)
12:06 (15th)
6:07 (83rd=)
18:32 (15th)
6:26 (119th=)
25:09 (15th)
6:37 (137th=)
31:52 (15th)
6:43 (149th=)
38:11 (14th)
6:19 (109th=)
44:56 (14th)
6:45 (153rd=)
51:41 (13th)
6:45 (153rd=)
58:35 (12th)
6:54 (172nd)
13th Ivars Eglītis
Zilaiskalns
V40 9 58:43 5:36 (11th)
5:36 (44th)
11:50 (12th)
6:14 (100th=)
18:18 (14th)
6:28 (122nd)
24:48 (14th)
6:30 (124th=)
31:25 (14th)
6:37 (137th=)
38:22 (15th)
6:57 (178th=)
45:09 (15th)
6:47 (158th=)
52:02 (14th)
6:53 (169th=)
58:43 (13th)
6:41 (147th=)
14th Guntars Eglītis
Zs Skujas/Dabasauglis
V20 8 49:32 5:19 (8th)
5:19 (26th=)
10:54 (5th=)
5:35 (40th=)
16:37 (6th)
5:43 (52nd)
22:37 (7th)
6:00 (71st=)
28:59 (7th)
6:22 (114th=)
35:37 (8th)
6:38 (139th=)
42:32 (10th)
6:55 (173rd=)
49:32 (10th)
7:00 (187th=)
15th Dace Demme Vimba
Wimbas
S20 8 52:21 6:27 (22nd)
6:27 (121st)
13:02 (18th=)
6:35 (134th)
19:35 (17th)
6:33 (130th=)
25:59 (16th)
6:24 (116th=)
32:29 (16th)
6:30 (124th=)
39:07 (16th)
6:38 (139th=)
45:48 (16th)
6:41 (147th=)
52:21 (15th)
6:33 (130th=)
16th Anete Geduševa-Bērziņa
Valmiera
S20 8 54:07 6:19 (19th=)
6:19 (109th=)
12:58 (17th)
6:39 (143rd)
19:47 (18th)
6:49 (162nd=)
26:43 (18th)
6:56 (175th=)
33:35 (18th)
6:52 (166th=)
40:23 (18th)
6:48 (160th=)
47:12 (17th)
6:49 (162nd=)
54:07 (16th)
6:55 (173rd=)
17th Sanita Laiviņa
Bērzaine
S20 8 55:01 6:12 (18th)
6:12 (94th=)
12:43 (16th)
6:31 (127th=)
19:23 (16th)
6:40 (144th=)
26:09 (17th)
6:46 (156th=)
32:45 (17th)
6:36 (135th=)
40:06 (17th)
7:21 (216th=)
47:20 (18th)
7:14 (205th=)
55:01 (17th)
7:41 (231st=)
18th Anita Ieviņa
Cēsis
S40 8 56:00 6:10 (17th)
6:10 (89th=)
13:06 (20th)
6:56 (175th=)
20:04 (20th)
6:58 (181st=)
27:01 (19th)
6:57 (178th=)
34:00 (19th)
6:59 (184th=)
41:11 (19th)
7:11 (203rd=)
48:30 (20th)
7:19 (213th=)
56:00 (18th)
7:30 (224th)
19th Zane Saliņa
Neko
S20 8 57:04 7:21 (30th)
7:21 (216th=)
14:18 (28th)
6:57 (178th=)
21:17 (27th)
6:59 (184th=)
28:35 (26th)
7:18 (211th=)
35:27 (25th)
6:52 (166th=)
42:43 (23rd)
7:16 (208th=)
49:57 (22nd)
7:14 (205th=)
57:04 (19th)
7:07 (197th=)
20th Didzis Krīgers
Skrienam kopā
V55 8 57:16 6:38 (25th)
6:38 (139th=)
13:38 (25th)
7:00 (187th=)
20:36 (25th)
6:58 (181st=)
27:54 (25th)
7:18 (211th=)
35:11 (24th)
7:17 (210th)
42:15 (22nd)
7:04 (194th=)
49:36 (21st)
7:21 (216th=)
57:16 (20th)
7:40 (228th=)
21st Dāvis Sirmais
Nezinu
V20 8 58:03 6:26 (21st)
6:26 (119th=)
13:02 (18th=)
6:36 (135th=)
20:01 (19th)
6:59 (184th=)
27:26 (22nd=)
7:25 (221st)
35:04 (23rd)
7:38 (226th=)
42:54 (24th)
7:50 (236th)
50:34 (23rd)
7:40 (228th=)
58:03 (21st)
7:29 (223rd)
22nd Andis Gailis
Valmieras velo vienība
V40 7 39:03 4:55 (3rd)
4:55 (5th)
9:46 (3rd)
4:51 (3rd)
14:48 (3rd)
5:02 (13th)
19:49 (3rd)
5:01 (12th)
25:10 (3rd)
5:21 (28th=)
30:59 (3rd)
5:49 (61st)
39:03 (5th)
8:04 (245th=)
23rd Agnese Allika
Lēnie, vientuļie vaļi
S20 7 48:25 6:04 (16th)
6:04 (79th=)
13:08 (22nd)
7:04 (194th=)
20:16 (22nd)
7:08 (199th=)
27:09 (20th)
6:53 (169th=)
34:17 (20th)
7:08 (199th=)
41:17 (20th)
7:00 (187th=)
48:25 (19th)
7:08 (199th=)
24th Līga Saliņa
Neko
S20 7 53:02 6:56 (27th)
6:56 (175th=)
13:57 (26th)
7:01 (190th)
21:16 (26th)
7:19 (213th=)
28:36 (27th)
7:20 (215th)
36:09 (26th)
7:33 (225th)
44:45 (25th)
8:36 (259th)
53:02 (24th)
8:17 (251st)
25th Eva Snikere
Valmiera
S20 7 53:40 6:47 (26th)
6:47 (158th=)
14:14 (27th)
7:27 (222nd)
21:56 (28th)
7:42 (233rd)
29:41 (28th)
7:45 (235th)
37:46 (28th)
8:05 (247th=)
45:45 (26th)
7:59 (242nd)
53:40 (25th)
7:55 (239th)
26th Dace Liepiņa
Rubene
S40 7 55:13 7:07 (28th)
7:07 (197th=)
14:51 (29th)
7:44 (234th)
22:32 (29th)
7:41 (231st=)
30:33 (30th)
8:01 (244th)
38:25 (29th)
7:52 (238th)
46:45 (27th)
8:20 (253rd)
55:13 (26th)
8:28 (255th)
27th Inga Vīksna
Kocēnu MTB
S40 7 56:11 8:00 (31st)
8:00 (243rd)
15:56 (31st)
7:56 (240th=)
23:47 (32nd)
7:51 (237th)
31:25 (31st)
7:38 (226th=)
39:30 (30th)
8:05 (247th=)
47:36 (28th)
8:06 (249th)
56:11 (27th)
8:35 (258th)
28th Lelde Treimane
Valmiera
S20 6 42:13 6:34 (24th)
6:34 (133rd)
13:24 (24th)
6:50 (164th=)
20:14 (21st)
6:50 (164th=)
27:17 (21st)
7:03 (191st=)
34:57 (22nd)
7:40 (228th=)
42:13 (21st)
7:16 (208th=)
29th Jānis Dainis
Kocēnu sporta skola
V55 6 48:10 7:09 (29th)
7:09 (202nd)
15:05 (30th)
7:56 (240th=)
23:17 (31st)
8:12 (250th)
31:35 (32nd)
8:18 (252nd)
39:39 (31st)
8:04 (245th=)
48:10 (29th)
8:31 (256th=)
30th Dina Alksne
ZVOC
S (nujotajas) 6 53:50 8:47 (34th)
8:47 (260th)
17:44 (35th)
8:57 (268th)
26:37 (33rd)
8:53 (264th)
35:44 (34th)
9:07 (274th)
44:46 (32nd)
9:02 (269th)
53:50 (30th)
9:04 (272nd=)
31st Andris Āboliņš
Kocēnu MTB
V (nujotaji) 6 54:12 9:04 (37th)
9:04 (272nd=)
17:59 (36th)
8:55 (267th)
26:53 (36th)
8:54 (265th=)
35:42 (33rd)
8:49 (261st)
44:50 (33rd)
9:08 (275th=)
54:12 (31st)
9:22 (284th=)
32nd= Agris Liepiņš
Kocēnu MTB
V (nujotaji) 6 57:16 8:50 (35th)
8:50 (262nd)
18:12 (37th)
9:22 (284th=)
27:49 (37th)
9:37 (287th)
37:33 (37th)
9:44 (290th)
47:23 (34th)
9:50 (292nd)
57:16 (32nd=)
9:53 (293rd)
32nd= Solvita Grāvelsiņa
Rubene
S (nujotajas) 6 57:16 10:14 (41st)
10:14 (300th=)
20:27 (40th)
10:13 (299th)
30:02 (39th)
9:35 (286th)
39:19 (38th)
9:17 (283rd)
48:22 (35th)
9:03 (270th=)
57:16 (32nd=)
8:54 (265th=)
34th Gunta Liepiņa
Kocēnu MTB
S (nujotajas) 6 58:53 10:05 (40th)
10:05 (297th)
20:51 (42nd)
10:46 (311th=)
31:03 (41st)
10:12 (298th)
40:45 (40th)
9:42 (289th)
50:01 (36th)
9:16 (281st=)
58:53 (34th)
8:52 (263rd)
35th Jānis Saliņš
Neko
V55 5 34:30 6:32 (23rd)
6:32 (129th)
13:12 (23rd)
6:40 (144th=)
20:23 (23rd)
7:11 (203rd=)
27:26 (22nd=)
7:03 (191st=)
34:30 (21st)
7:04 (194th=)
36th Ģirts Krastiņš
Neko
V20 5 37:11 9:03 (36th)
9:03 (270th=)
16:01 (32nd)
6:58 (181st=)
23:15 (30th)
7:14 (205th=)
30:18 (29th)
7:03 (191st=)
37:11 (27th)
6:53 (169th=)
37th Laine Kīna
Kocēni
S (nujotajas) 5 51:27 9:46 (39th)
9:46 (291st)
20:00 (39th)
10:14 (300th=)
30:30 (40th)
10:30 (307th)
41:03 (41st)
10:33 (308th)
51:27 (37th)
10:24 (305th)
38th Inese Eglīte
Zilaiskalns
S (nujotajas) 5 55:13 14:20 (43rd)
14:20 (315th)
24:58 (43rd)
10:38 (310th)
35:16 (43rd)
10:18 (303rd)
45:15 (43rd)
9:59 (296th)
55:13 (38th)
9:58 (295th)
39th Solvita Dambe
Valmiera
S20 4 27:52 6:19 (19th=)
6:19 (109th=)
13:07 (21st)
6:48 (160th=)
20:29 (24th)
7:22 (219th)
27:52 (24th)
7:23 (220th)
40th Elīna Upīte
Kocēni
S20 4 36:03 8:27 (32nd)
8:27 (254th)
17:35 (33rd)
9:08 (275th=)
26:48 (34th)
9:13 (279th)
36:03 (35th)
9:15 (280th)
41st Madara Orska
Kocēni
S20 4 36:06 8:31 (33rd)
8:31 (256th=)
17:39 (34th)
9:08 (275th=)
26:50 (35th)
9:11 (278th)
36:06 (36th)
9:16 (281st=)
42nd Ilze Līviņa
Valmiera
S (nujotajas) 4 40:42 9:41 (38th)
9:41 (288th)
19:37 (38th)
9:56 (294th)
29:56 (38th)
10:19 (304th)
40:42 (39th)
10:46 (311th=)
43rd Gunita Mīlenberga
Individuāli
S (nujotajas) 4 42:35 10:17 (42nd)
10:17 (302nd)
20:46 (41st)
10:29 (306th)
31:22 (42nd)
10:36 (309th)
42:35 (42nd)
11:13 (313th)
44th Zigrīda Kazibrodska
Zilaiskalns
S (nujotajas) 2 28:44 14:42 (44th)
14:42 (316th)
28:44 (44th)
14:02 (314th)